Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Kirkevalget i Østre Toten

Kirkevalget er avsluttet. Resultater fra valg til bispedømmeråd/Kirkemøte vil bli publisert på bispedømmerådets side. Her presenterer vi resultatet av valg til menighetsrådene i Østre Toten:

 

 Balke menighetsråd

 Valgdeltakelse: 17 %

 
Faste medlemmer

ERIK HAUGOM, STARUMSVEGEN, 2850 LENA

HANS ESBEN GIHLE, ROSSGUTUA, 2848 SKREIA

MATS HALVORSRUD, HALVORSRUDVEGEN, 2848 SKREIA

HEGE VALLER ALFSTAD, STENSENGVEGEN, 2848 SKREIA

BIRGIT MARIE NORDENGEN, BEINVEGEN, 2848 SKREIA

TOVE HENSVOLD, JERIKOVEGEN, 2848 SKREIA

VIGDIS ENGEN HOLMSTAD, HAUGSTADGUTUA, 2848 SKREIA

RANDI BALKE HVEEM, BALKELINNA, 2848 SKREIA

Varamedlemmer

AUDUN NILSEN AASS, PLØYENVEGEN, 2850 LENA

JAN ARNE LØNSETH, TARALDRUDLINNA, 2848 SKREIA

EGIL OLSTAD, AURENLINNA, 2848 SKREIA

LIV KARIN KVAL, HVEEMSVEGEN, 2850 LENA

ASTRID DANBOLT, NYSTUVEGEN, 2848 SKREIA

 

Hoff menighetsråd

Valgdeltakelse: 15 %

Faste medlemmer 

LIV MAJER, KLOPPVEGEN, 2850 LENA

NILS GEORG RADDUM, LENSBYGDAVEGEN, 2848 SKREIA

LIV-INGUND ØDEGAARD, NERØGARDSGUTUA, 2850 LENA

GUNN MARIT GRAN, FAGERLUNDVEGEN, 2850 LENA

KARI ELISE SØRUM AAS, REKSTADGUTUA, 2850 LENA

JENS BJØRSETH, FESTADFELTET, 2850 LENA

GRETHE NORDENGEN OPSAHL, NERØGARDSGUTUA, 2850 LENA

THORBJØRG AARAAS NORDENGEN, SNIKKERGATA, 2850 LENA

Varamedlemmer

STEINAR JENSEN, GILEGUTUA, 2850 LENA

BJØRN TERJE MOLTEBERG, SKULERUDVEGEN, 2848 SKREIA

SYNNE AMALIE SØRENSEN, GILEGUTUA, 2850 LENA

OLE JONNY BRÅTHEN, POTTERIVEGEN, 2850 LENA

ATLE TØMTA, KRONBORGSÆTERLINNA, 2848 SKREIA

 

 Nordlien menighetsråd

 Valgdeltakelse: 14 %

 Faste medlemmer


MARIT FLÅGEN AMUNDSEN, RINGVEGEN, 2820 NORDRE TOTEN

GURO BERG NARUM, LIVEGEN, 2820 NORDRE TOTEN

ODDNER STENDE, KALLRUSTADSKAUEN, 2820 NORDRE TOTEN

ANNE BRANDAL ROGNSTAD, ENGELUNDSVEGEN, 2820 NORDRE TOTEN

INGER HELENE MØRSTAD, GJØVIKVEGEN, 2820 NORDRE TOTEN

RUNE STENDE, KALLRUSTADSKAUEN, 2820 NORDRE TOTEN

 

Kapp menighetsråd

Valgdeltakelse: 13 %

Faste medlemmer

CHRISTIAN JOHANN VON HARLING, LIFLAND KAPP

THEA REISS-JACOBSEN, BRULYVEGEN KAPP

TORHILD RADDUM, GULLERUDVEGEN KAPP

INGUNN MARTINSEN, MJØSVEGEN KAPP

KIRSTEN MOE WOLD, FABRIKKVEGEN KAPP

KAREN SIDSEL SOLBERG, SKAUGERUDFELTET

Varamedlemmer

INGER OLINE OPSAHL HOVLAND, NERKILEVEGEN

SISSEL ØDEGAARD, BJØRKEBAKKEN KAPP

ASGEIR HAUGEN, ENGESKOG KAPP

TORIL LINDBORG, THUNVEGEN KAPP

CAMILLA TARALRUD, LIERVEGEN KAPP

 

Kolbu menighetsråd

 Valgdeltakelse: 18 %

Faste medlemmer

ANNE KARI HOVDE, DYSTLINNA, 2847 KOLBU

BODIL DOTSET RINGERUD, NARUMSVEGEN, 2847 KOLBU

HANS OLAV SETHNE, MØLLERHAGENVEGEN, 2847 KOLBU

ARNE TORSTEIN ANDERSEN, KOLBULINNA, 2847 KOLBU

LENI BJERKEENGEN, KOLBUVEGEN, 2847 KOLBU

TORKEL ARVID GAARDLØS, GÅRDLØSGUTUA, 2847 KOLBU

Varamedlemmer

MARIA NØKLEBY, NØKLEBYVEGEN, 2850 LENA

BJØRN-HARALD THIRUD, HØGBAKKGUTUA, 2850 LENA

GEIR OVERLAND, NØKLEBYVEGEN, 2850 LENA

TORKEL HOLJE, HOLJEVEGEN, 2850 LENA

LARS OLAV LEIRDAL, DYSTLINNA, 2847 KOLBU

 

 

 

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10