Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gradvis gjenåpning av kirkene

OCDCI31 | Open Church Door Clipart Images Big Pictures | HD ...
Regjeringen har gått inn for en gradvis og kontrollert gjenåpning av samfunnet. Stikkord er maks 50 personer til stede og minst 1 m avstand mellom hver person. Forutsetningen er en organisert forsamling og en ansvarlig arrangør. Dette gir nye muligheter for gudstjenester og kirkelige handlinger.

Vi gleder oss over at vi igjen skal få invitere til gudstjenester og kirkelige handlinger på en ny og gjenopptatt måte. Mange har i tiden fulgt kirken på sosiale medier, og vi har nådd ut til mange med både gudstjenester og andakter.

Nå skal samfunnet åpnes kontrollert og forsiktig, og kirken skal åpnes. Kirken i Toten arbeider nå med tilrettelegging av en trygg og gjennomarbeidet gjenåpning for forsamlinger på inntil 50 personer der seremonirommene er store nok til å ivareta de nødvendige smittevernhensyn. 

Vi ønsker å komme i gang med gudstjenester etter 17. mai, og dette vi blir kunngjort som vanlig.

Kravene til gjenåpning er strenge med hensyn til restriksjoner og smittevern. Vi ber derfor om tålmodighet ved uforutsette endringer

Kirkesøkende må komme i god tid og gå inn i kirken med minst en meters avstand. Dessverre må dørene lukkes når 50 personer er kommet, men vi håper det ikke hindrer folk i å komme til kirken. Inne i kirken vil de måtte sitte spredt og vil få nærmere instrukser om det som skal skje.

Ellers vil vi kunne feire dåp og nattverd i gudstjenestene.

Det er også godt å kunne foreta gravferder etter retningslinjer og at det også der kan være inntil 50 personer til stede.

Vi kan igjen invitere til vielse med inntil 50 personer til stede, og selv om flere har utsatt sine bryllup, håper vi noen finner tiden moden også i sommer.

 Så ser vi frem til å møtes og håper vi kan komme våre menigheter i møte på en god måte og med et godt budskap.


Prosten og kirkevergene i Toten prosti

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10