Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Telefon 61 14 70 10

Kirken i Østre Toten har innført nytt telefonsystem. Vi har ett felles nummer: 61 14 70 10. Det er tastevalg til de forskjellige kontorene. De enkelte medarbeidere kan nås direkte på følgende nummer:

Prester
Eystein Elde                                        47602915
Christina Grevbo                                 90084207
Lars Harald Tjøstheim
                         41231770
Berit Rinde                                           41609418

Undervisning/diakoni
Anny Holien                                         99614724
Sten Are Hanserud                              91604396
Janne Alvilde  Arntzen                         40455191

Kirkemusikk
Robert Brodacki                                   41340695
Mona Stensrud Larsen                        90541870
Anne Karin Gresbakken                      41353394

Kirketjener
Frank Skjølås                                       41299607
Siv Lønhaug                                        45507624
Svein Erik Røise                                  48501814
Hans Sønsterud                                   45846266
Svenn Erik Brodalen                            45836502
Aage Nordengen                                  92235722

Kontor
Ellen Reinsvollsveen                           48506209
Kristin Nicolaisen                                 45916379
Gry Vardeberg Lajord                          45836784
Therese Stensjø Hawezy                    45836784 (vikar)
Unni Anette Hoel                                 41371084
Roar Øksne                                         46541957

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10