Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Grunnlovsjubileet i Østre Toten

I 2014 er det 200 år siden Norge fikk sin egen grunnlov. Mange av landets menigheter vil markere jubileet i gudstjenesten den 23. februar. På Østre Toten blir det festgudstjenester i Hoff kirke kl 11.00 og Balke kirke kl 11.00 (se Gudstjenester til venstre). Hoff kirke var valgkirke i 1814, og ved Balke kirke ligger to Eidsvollsmenn gravlagt.

Fullmakter

Kronprinsregent Christian Fredrik samlet Norge til lokale valg i kirkene for å velge valgmenn som igjen valgte representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814. Rammen var en spesiell gudstjeneste. Fra hvert valg utformet soknepresten en fullmakt til de valgte. Den var stilet til prinsen og undertegnet av menighetens ansette menn. Christian Fredrik ønsket å knytte frigjøringsprosessen og valget av riksforsamling opp mot kirken og gudstjenesten med fundament i kristen tro og tradisjon. Fullmaktene er en historisk viktig forutsetning for det som skjedde på Eidsvoll i 1814. Det ble holdt valg i Hoff kirke den 4. mars 1814.

De originale fullmaktene eies av Arkivverket. Riksantikvaren og Riksarkivaren har ønsket å gi skilt og reproduksjoner av fullmaktene i gave til kirkene der det ble holdt valg i 1814, og Hoff kirke har mottatt slike gaver. Kopi av disse fullmaktene rammes inn og henges opp i våpenhuset iHoff kirke. Skilt med tekst om at Hoff kirke var valgkirke i 1814 monteres på yttervegg på tårnfoten.

Eidsvollsmenn

To menn fra Balke sokn, Peder Paulsen Balke og Nils Fredriksen Dyhren var blant mennene på Eidsvoll i 1814. De ble ikke valgt via valg i kirke og amt. De var begge korporaler og ble valgt som representanter til riksforsamlingen på grunn av sin militære bakgrunn. Peder Paulsen Balke og Nils Fredriksen Dyhren er begge gravlagt på Balke kirkegård. 

Festgudstjenester

Ved gudstjenesten i Hoff kirke søndag 23. februar kl 11.00 vil bl a forfatter Edvard Hoem delta. Han har skrevet en egen prolog for dagen. Ved gudstjenesten i Balke kirke samme tid vil ordfører Hans Seierstad delta. Etter gudstjenestene er det felles kirkekaffe i Bygdestua på Vangen.

Mer informasjon om grunnolvsjubileet og hvordan dette markeres i Den norske kirke kan du lese her.

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 16 59 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 20

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kun for ansatte