Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Gravferd

Ved kirkelig begravelse kan man gå fram på denne måten

Når et dødsfall har skjedd tar de fleste kontakt med et begravelsesbyrå. Byrået avtaler så tid og sted for et møte med dere. I dette møtet kan byrået hjelpe dere gjennom en lang rekke spørsmål av praktisk art, slik som tid og sted for seremoni, spørsmål om gravsted og lignende. Begravelsesbyrået melder fra til presten. Presten kontakter familien og avtaler et møte mellom prest og pårørende, gjerne i hjemmet. I samtalen med presten planlegges begravelsen, blant annet hvordan en vil at avdøde skal minnes, salmevalg mm.
 

Les mer om begravelse på Kirken.no. 

Krematorium
Ved kremasjon samarbeider vi med Gjøvik kirkelige fellesråd, som har det eneste krematoriet i fylket. Pårørende fra vår kommune må betale en egen avgift når man velger kremasjon som alternativ til ordinær kistebegravelse (se avgifter).

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10