Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Nyttige lenker

Den norske kirke

Hamar bispedømme

Pilegrimsleden

Kirkelig Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkens SOS

Kultur- og kirkedepartementet

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10