Toten prosti Gå til Gjøviks nettsider Gå til Vestre Totens nettsider
     

Trosopplæringen i Østre Toten

 

Vår visjon er: Kirka - en plass å høre heme

Trosopplæringa skal gi alle døpte fra 0 - 18 år mulighet til å bli kjent med den kristne tro. Trosopplæringa har fokus på opplevelse og deltakelse og er nært knytta opp til menighetenes gudstjenesteliv. Aktivitetene i trosopplæringa i Østre Toten er under utvikling, og målet er at alle barn og unge skal ha ett tilbud hvert år. Noen samlinger foregår lokalt i alle fem menighetene, andre arrangeres felles.


Konfirmantene har eget program som du kan lese her

Årshjul for trosopplæringen finner du her

Oversikt over trosopplæringa fra 0 - 18 år

0 år - Babysang

 Babysang er et tilbud for foreldre som er hjemme med barn mellom 0 - 12 måneder. Gjennom babysang får barnet oppleve sang, musikk, rytme og bevegelse i nært samspill med en voksen. Samlingene avslutter med en enkel formiddagsmat. Pris kroner: 300. Påmelding ved frammøte første gang. Spørsmål: Kontakt diakon/trosopplærer Janne Alvilde Arntzen tlf. 40 45 51 91.

1 - 4 år - Barnesang

Sang, hygge og kveldsmat i Bygdestua for barn og foreldre.  Annenhver tirsdag tom 1.des.  Spørsmål: Kontakt diakon/trosopplærer Janne Alvilde Arntsen 40 45 51 91.

 

4/5 år - Kirkeboka

 4 år etter at barnet er døpt får det kirkeboka i gave. Utdelingen skjer på en familiegudstjeneste i menigheten der familien bor. I forbindelse med dette inviteres det til samlinger i kirka for å bli kjent med kirkehuset, lærer noen sanger og bibelfortellinger. I Kolbu og Balke skjer utdelingen vanligvis om høsten. (Her inviteres de som fyller 4 år inneværende år)I Hoff, Kapp og Nordlien deles Kirkeboka ut i januar til de som fylte 4 år foregående år.

Skolestartmarkering og 6-års bok

En søndag i slutten av august inviteres alle skolestartere til å delta på en familiegudstjeneste i sin lokale kirke. Her får de utdelt 6-års boka. Etter gudstjenesten er det aktiviteter, litt mat og litt "skole".

 

8 -9 år Tårnagenthelg

Tårnagenter er et nasjonalt opplegg for 8-9 åringer i kirka. Det vil varierer fra år til år i hvilke av menighetens kirker Tårnagentene samles. Arrangeres i vårhalvåret en lørdag ettermiddag og søndag morgen/formiddag. Avsluttes med en familiegudstjeneste der Tårnagentene deltar.

 

10 -11 år Lys Våken

Første helga i advent samles barn over hele landet i sine lokale kirker til Lys Våken - adventsnatt i kirken. Tiltaket er for alle 10-11 åringer.

12 og 13 år - FestiHall

Felles happening for alle menighetene i Gjøvik, Vestre og Østre Toten.
 

14- 15 år - Konfirmasjonstid

Se egen side om konfirmasjon

15- 18 år - Ungdomssamlinger og ledertrening

Møtepunkt for ungdom etter konfirmasjonsalder.

Trosopplæring

Menighetsblad

Kontakt

Kirkevergen:
Tlf. 61 14 15 11 

HoffKapp og Nordlien 
menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Balke menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10

Kolbu menighetskontor:
Tlf. 61 14 70 10